Rezidentní stání

Vážení občané a držitelé rezidentních karet  dovolujeme si Vás informovat

Pracovní doba:

dle dohody na tel. čísle +420 354 624 128

1/ O.P. s trvalým bydlištěm v dané lokalitě nebo kopie nájemní smlouvy s prokázáním lokality.
2/ stará R.K
3/ vyplněná žádost o R.K.   Formuář ke stažení v PDF    Formulář ke stažení v DOCX
 4/ platba v hotovosti 1 rok 1.500Kč

Vydávání rezidentních karet – Parking Centrum, a.s.

Rada města požaduje po vedení společnosti Parking Centrum a.s. vydávat rezidentní karty dle platných vyhlášek a nařízení, přičemž bude již respektovat nové rozdělení města do oblastí, které bude vyznačeno na uvedené kartě (vyznačená ulice i oblast).
Pro rezidentní parkování jsou vymezeny následující komunikace a jejich úseky:

Vyhrazené parkování

 • Lužická ulice
 • ulice Boženy Němcové
 • Luční ulice
 • Ruská ulice – dělí se na dvě části, horní a dolní
 • Lidická ulice
 • Anglická ulice
 • Klíčova ulice
 • Poštovní ulice
 • Tyršova ulice
 • Karlovarská ulice
 • ulice Mladějovského
 • Fibichova
 • Ibsenova

CENA

 1. Cena za kartu na 1 vozidlo 1500 Kč vč. DPH
 2. Cena za kartu na 2 vozidla 5000 Kč vč. DPH

KDE REZIDENTNÍ KARTU POŘÍDIT

ve společnosti
Parking Centrum ,a.s. Pramenská -parkovací dům

CO VZÍT S SEBOU

doklady prokazující nárok na vydání rezidentní karty

 • Kopii technického průkazu
 • Kopii občanského průkazu
 • Kopii nájemní smlouvy
 • Kopii výpisu z katastru nemovitosti
 • Kopii živnostenského listu  apod.

 PRAVIDLA VYDÁVÁNÍ REZIDENTNÍCH KARET

 1. V místech vymezených a označených příslušnou dopravní značkou „Rezidentní stání pro ulici ……..“ je povoleno stání osobních automobilů označených příslušným povolením (rezidentní kartou pro daný rok).
 2. Rezidentní kartu lze vydat pouze osobám, které mají ve vymezené oblasti bydliště nebo sídlo. Na vydání rezidentní karty není právní nárok. Provozovatel je oprávněn před vydáním rezidentní karty požadovat na osobách o ní žádajících prokázání všech skutečností rozhodných pro její vydání.
 3. Rezidentní karta musí být po celou dobu stání umístěna za předním sklem silničního motorového vozidla tak, aby byla plně viditelná a čitelná. Rezidentní karta nesmí být použita do jiného vozidla, pokud není na kartě vyznačeno.
 4. Platnost rezidentní karty bude vždy od 1.1. do 31.12. běžného roku. Během ledna následujícího roku jsou osoby povinni požádat a vyřídit si rezidentní kartu na příští rok. Po vydání nové karty musí být stará karta odevzdána a nesmí být použita.
 5. Rezidentní karta je vydávána na vozidlo nepřesahující délku 5,5 m, a to včetně všech předmětů umístěných na vozidle nebo z vozidla vyčnívajících.
 6. Rezidentní karta nesmí být upravována, duplikována nebo kopírována. Dojde-li ke ztrátě nebo poškození rezidentní karty, je uživatel povinen informovat provozovatele, který na jeho žádost vystaví novou kartu se stejnými údaji předchozí karty.
 7. Rezidentní karta obsahuje údaje: sériové číslo karty, údaj o době platnosti a vymezení oblasti, ve které karta platí.