!!! DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ !!!

Vážení smluvní klienti,

účinností ode dne 01. dubna 2020 až do odvolání zastavit fakturaci Vám, stálým klientům, využívajících poskytované parkovací služby.

ve věci vládou ČR vyhlášené mimořádné situace k likvidaci nákazy koronavirem představenstvo a.s. dne 26. března 2020 rozhodlo s účinností ode dne 01. dubna 2020 až do odvolání zastavit fakturaci Vám, stálým klientům, využívajících poskytované parkovací služby.

Máme zato, že uvedeným opatřením pomůžeme v řešení nastalé situace, která ochromila hospodářskou činnost nás všech, kteří v Mariánských Lázních poskytujeme služby.

Věříme, vážení klienti, že po obnově běžné pulzace života v našem městě budete i nadále našimi klienty využívající poskytované parkovací služby.

Přejeme Vám úspěšné přežití mimořádné ekonomické situace, Vámi Vašim zaměstnancům přejeme pevné zdraví.

Děkujeme za dosavadní spolupráci.

S obchodním pozdravem

Parking Centrum a.s.

Zaparkuj Auto 2Zaparkuj Auto 3Zaparkuj Auto 4Zaparkuj Auto 5