Dlouhodobě stání / akce občané

Ulice města jsou každým rokem více zaplňovány motorovými prostředky. Odhaduje se, že za poslední tři roky se v ČR zvýšil počet osobních vozidel asi o 20%. Míst pro výstavbu soukromých garáží a výstavbu parkovacích ploch se nedostává. Ulice jsou přeplněny parkujícími vozidly a stávající se nezřídka překážkou nejen  úklidu komunikací, ale často i chůzi, zásobování, zásahu  záchranných složek, policie a pod. Mariánským Lázním jistě nesvědčí auty zaplněné  lázeňské území ani sídliště. Situaci navíc mnohdy ztěžují neukáznění řidiči parkující tam, kde je parkování vyhrazeno  jiným (rezidentní státní) nebo dopravní značkou zakázáno. Není výjimkou vidět „zaparkované“ auto na zelené ploše trávníku, pod okny panelových domů,  na okraji  parku, parkových cestách,   dokonce v altánu dnes již nefungující nejstarší kavárny v Ruské ulici, ale i v jiných, chráněných částech města.

Město má zájem na zvýšení počtu  parkovacích míst, což dokládá navýšením jejich počtu,  např. na sídlišti Vora 85 míst, na Panských Polích 35, Krakonoš 65 míst zpoplatněných parkovacím automatem, u Koliby rovněž zpoplatněných 25 míst,  Úšovice 10 míst.  Připravuje se výstavba nového sídlištního  parkoviště na Plzeňské ul. s kapacitou cca 88 míst. Město před několika roky zakoupilo rozhodující vlastnický podíl parkovacího domu s 360 parkovacími místy v Pramenské ulici, který spravuje PARKING CENTRUM s.r.o., a v r. 2016,  za účelem dalšího navýšení parkovacích ploch, umožnilo uvedené a.s.  nájem parkovací plochy v Kollárově ulici, kde t.č. může být zaparkováno až 350  osobních vozidel. Za posledních 5 let  bylo zprovozněno cca 555 parkovacích míst a připravuje se dalších 88. Přestože  uvedená čísla nejsou malá,  situace se výrazně  nezlepšila. Důvodem  je pokračující  trend  nárůstu počtu aut, ale také nevyužívání současných  kapacit parkovacích míst. Nejméně je  využíváno Centrální parkoviště v Kollárově ulici,   a to i přesto, že provozovatel nabízí hlídané parkování po dobu 24 hodin za sníženou sazbu 700,-Kč/měsíc, je-li uzavřena dohoda o parkování na dobu nejméně jednoho měsíce. V přepočtu na den jde o částku jen něco málo přes 23,- Kč. Celodenní parkování v parkovacím domu v lázeňské části pak stojí 240,- Kč.

Zaměstnanci organizací majících sídlo v lázeňském území mohou využívat parkovací dům za  částku 1 200,- Kč/ měsíc. Jednou z dalších výhod dlouhodobého  využívání parkoviště je skutečnost, že parkování je samoobslužné a vozidla  zaregistrovaná v systému  parkování mohou parkovací dům využívat bez omezení, to zn., že během dne mohou vjíždět a vyjíždět opakovaně bez předkládání parkovací karty nebo lístku. Oprávnění k parkování je po zaplacení parkovacího poplatku zajištěno prostřednictvím registračních značek (SPZ) vozidla.

Parkovné  za zvýhodněné ceny,  jak je PARKING CENTRUM s.r.o. deklaruje, včetně služeb   s parkováním souvisejících, hlídáním zaparkovaných vozidel a obsluhou  parkovacích míst, (úklid, odvoz sněhu údržba objektů a jejich ostraha, energie a ostatní náklady, spojené s provozem), jsou přiměřené, dokonce nižší než jinde obvyklé.

Více informací o možnostech parkování získáte na stránkách www.zaparkujauto.cz nebo v době od 08.00 hod. do 16.00 hod. při návštěvě parkovacího domu, Pramenská 653/2 a také na tel. č. 354624128.

Výše uvedené odpovídá na otázku, kde parkovat. Z textu však lze dovodit  otázku, proč jsou v našem městě tak málo využívány  parkovací plochy  a proč řidiči raději riskují poškození svého vozidla, finanční postih za nesprávné parkování nebo odtah vozidla, je-li překážkou silničního provozu,  případně,  proč jsou lhostejní k  poškozování  životního prostředí  a obtěžování těch, kteří parkují ukázněně?  Na nedostatek parkovacích míst se vždy vymlouvat nemůžeme.